Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze)


 

W 1929 roku tuż obok nowo powstałego kościoła św. Kamila w Zabrzu przy ul. Dubiela 10 powstał Szpital oo. Kamilianów, w którym przewidziano 230 łóżek dla pacjentów. Do zakończenia II Wojny Światowej szpital pełnił nieprzerwanie swoje funkcje. Jednak w 1947r. ówczesne władze komunistyczne przejęły szpital na rzecz państwa. Po upaństwowieniu szpitala pozostawiono Zakonowi jedynie część budynku przylegającą do kościoła.

W związku z tym utworzono w nim najpierw Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, a następnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przekształcony w styczniu 2012r.  w Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze.

Obecnie Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze obejmuje opieką 68 pensjonariuszy.

 

Sposoby zabezpieczania potrzeb mieszkańców

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Zabrzu zapewnia udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebywały ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnostyki, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.
Pobyt pacjenta może mieć charakter stały. W zakresie wypełniania swych zadań wobec chorych potrzebujących hospitalizacji  Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopeda oraz personel pomocniczy. Chorzy korzystają w razie potrzeby z konsultacji lekarzy  takich specjalności jak: chirurgii, anestezjologii, dermatologii, neurologii i psychiatrii.

Codzienną rehabilitację pacjentów prowadzą zatrudnieni fizjoterapeuci, którzy mają do dyspozycji salę wyposażoną w: stanowiska do masażu,  lampa do naświetlań, urządzenie do krioterapii, rower stacjonarny,  tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki ścienne, materac, rotory ręczne,  rotory kończyn dolnych oraz inne urządzenia do rehabilitacji.

Chorzy w Zakładzie objęci są stałą opieką duszpasterską. 

 

Warunki przyjęcia - zobacz: dokumenty wymagane przy przyjęciu

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie epidemii SARS-CoV-2 reguluje instrukcja.

 

Dane teleadresowe: : ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze

 

Sekretariat: tel. 32 271 22 88

 

Kierownik:
Beata Świrk

Z-ca kierownika/koordynator świadczeń pielęgniarskich:
Pani Ewa Buciak

Koordynator świadczeń medycznych:
lek. med. Aneta Pawelec-Skwarek

 

Ilość łóżek: 68

 

Zobacz także:
Szpital św. Kamila | Kamiliańskie Przychodnie Specjalistyczne | Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze) | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl