Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące


OCENA NARAŻENIA PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB Z OGÓŁU LUDNOŚCI ZWIĄZANA Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z WYKORZYSTYWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W ZAKONIE POSŁUGUJĄCYCH CHORYM OJCOWIE KAMILIANIE W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego Dz .U. 2023.1173 wersja od 22.06.2023 r., a wykonywaniem działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celach medycznych zapewnia się, iż wykorzystywanie promieniowania jonizującego odbywa się zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą uwzględnienia czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu technicznego aparatwy rtg.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.

W związku z wykonywaniem w naszej jednostce organizacyjnej Zakonie Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach działalności stwierdza się, iż w minionym roku 09/2022 - 09/2023 nasza działalność nie miała negatywnych skutków i wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie są uwalniane żadne promieniotwórcze substancje do środowiska.

 

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Joanna Nowak
Tarnowskie Góry 08.09.2023r.

Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl