Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Przepustki


Przepustki w naszych placówkach:

 

Szpital św. Kamila

W wyjatkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału.

 

Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej

W wyjatkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału.

 

Kamiliańskie Centra Opiekuńczo-Lecznicze

Za zgodą lekarza i jednoczesną zgodą Kierownika Zakładu Opiekuńczego, pacjent może uzyskaćprzepustkę.
Łączny czas pobytu pacjenta na przepustkach nie może być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie w danym roku.

 

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl