Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
 • Leczenie w najwyższych standardach
 • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
 • Indywidualne podejście do Pacjenta
 • Chronimy środowisko naturalne

Dokumenty wymagane przy przyjęciu


Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

 

Szpital Św. Kamila

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie;
 • skierowanie do szpitala;

 Inne:

 • rzeczy osobiste,
 • wykaz wszystkich aktualnie przyjmowanych leków;
 • wszystkie badania i dokumentacje związane z aktualną chorobą;
 • karty wypisowe z innych i poprzednich pobytów w szpitalach.
 • pacjent do przyjęcia zgłasza się na czczo o godz. 8 00.

 

Kamiliańskie Centrum Opieki Paliatywnej

 

A. ZASADY OGÓLNE

I. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych  w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zadania opieki paliatywnej

 1. Leczenie uciążliwych objawów choroby.
 2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe obejmujące zarówno chorego jak i jego rodzinę.
 3. Działanie zespołowe .

III. Warunki konieczne do przyjęcia Chorego do Oddziału Opieki Paliatywnej :

 1. Zdiagnozowana choroba nowotworowa. Aktualna dokumentacja medyczna wypis ze szpitala, wyniki badań)
 2. Choroba przewlekła w fazie terminalnej, według poniższego wykazu:
  • jako następstwo chorób zapalnych OUN,
  • wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
  • układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy,
  • kardiomiopatie,
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
  • owrzodzenia odleży nowe.
 3. W każdym z powyższych przypadków obowiązuje zasada  zakończenia leczenia przyczynowego choroby podstawowej .
 4. Skierowanie do Oddziału Opieki Paliatywnej od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
 5. Zgoda chorego na objęcie opieką.

 

B.   WYMAGANE DOKUMENTY

Warunki przyjęcia pacjenta do Oddziału Medycyny Paliatywnej:

- dostarczenie dokumentacji medycznej w celu zakwalifikowania chorego do hospitalizacji:

 • skierowanie do Oddziału Medycyny Paliatywnej
 • dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie choroby nowotworowej
 • dyskwalifikacja onkologiczna z leczenia przyczynowego

- ustalenie terminu przyjęcia chorego do Oddziału odbywa się całodobowo.

 

 

Kamiliańskie Centra Opiekuńczo-Lecznicze w Zabrzu i Hutkach

 

Procedura przyjęcia do Kamiliańskiego Centrum opiekuńczo – leczniczego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do KCOL przyjmuje się jedynie Pacjentów, którzy w ocenienie skalą samodzielności (zwaną „skalą Barthel”) otrzymali 40 lub mniej punktów.

Do KCOL nie przyjmuje się Pacjentów u których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Przyjęcie do KCOL następuje na podstawie skierowania do zakładu opiekuńczego wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie do zakładu składa się u Kierownika KCOL wraz z następującymi dokumentami:

 

Zgłaszając się do przyjęcia do KCOL pacjent dostarcza następującą, indywidualną dokumentację medyczną:

 • Aktualne RTG płuc (ważne 2 lata)
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • EKG
 • Wyniki badań diagnostycznych:
 • OB
 • Morfologia
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity
 • Kreatynina
 • Poziom glukozy
 • ALAT
 • Antygen HBS
 • Posiew i antybiogram (w przypadku pacjenta z odleżynami)

 

Zobacz również: 

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl