Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
 • Leczenie w najwyższych standardach
 • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
 • Indywidualne podejście do Pacjenta
 • Chronimy środowisko naturalne

Kamiliańskie Centrum Opieki Paliatywnej


W ramach Szpitala św. Kamila w Tarnowskich Górach 1 maja 2012r. powstał Oddział Medycyny Paliatywnej. Charakter jego działalności jest zbliżony do misji hospicjum stacjonarnego.

Oddział zajmuje się pacjentami z nieuleczalnymi schorzeniami o postępującym charakterze, u których leczenie przyczynowe okazało się nieskuteczne. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka paliatywna i hospicyjna to „działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin zmagających się z zagrażającą życiu, nieuleczalną chorobą poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji oraz ocenie i leczeniu bólu, a także innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych.          
 

 

Podstawę do hospitalizacji w Oddziale Medycyny Paliatywnej stanowią:

 1. nowotwory,
 2. następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
 3. choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
 4. układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
 5. kardiomiopatie,
 6. przewlekła niewydolność oddechowa
 7. owrzodzenia odleżynowe.

 

Oddział liczy 20 łóżek stacjonarnych. Leczeniem pacjentów w oddziale zajmuje się lekarz posiadający specjalizację z Medycyny Paliatywnej oraz długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. W skład zespołu terapeutycznego, oprócz lekarzy i pielęgniarek wchodzą: fizjoterapeuci, kapelan, psycholog, opiekunowie i wolontariusze. Podczas hospitalizacji staramy się poprawiać jakość życia pacjenta poprzez łagodzenie bólu, duszności, wymiotów, lęku, depresji. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych hospitalizowanym pacjentom oddział wyposażony jest w:

 • ssaki elektryczne
 • pompy infuzyjne
 • inhalatory
 • koncentrator tlenu
 • sprzęt p/odleżynowy
 • łóżka rehabilitacyjne
 • materace p. odleżynowe
 • sprzęt służący pielęgnacji w obrębie łóżka

Nasi pacjenci mają zapewnione konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny. Chorzy wymagający zaopatrzenia chirurgicznego, w tym założenia sondy PEG, laryngologicznego, neurologicznego i psychiatrycznego są konsultowani w Powiatowym Wielospecjalistycznym Szpitalu  im. Hagera  w Tarnowskich Górach. Szczególnie ścisłą współpracę nawiązaliśmy
z Centrum Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej w Gliwicach, w zakresie prowadzenia chorych objętych radioterapią paliatywną. Równocześnie w naszym Oddziale podobnie jak to ma miejsce w hospicjum istnieje mozliwość żywienia do i pozajelitowego. Przekłada się to znacznie na poprawę jakości życia pacjenta i otwiera możliwość dalszego leczenia. 

Nasz Oddział oferuje również możliwość zaopatrzenia pacjenta w ortezy i sprzęt rehabilitacyjny. Daje to możliwość zwiększenia mobilności pacjenta i poprawę komfortu ruchowego i samoobsługi chorych.  Do prawidłowej diagnostyki pacjentów oddział korzysta z usług laboratorium diagnostycznego, pracowni radiologicznej, pracowni ultrasonograficznej z pełnym zakresem badań, pracowni prób wysiłkowych i Holtera, pracowni endoskopowej z pełnym zakresem badań do czego zdecydowana większość hospicjów nie ma tak łatwego dostępu.

W przypadku wypisu chorego do domu lub przekazania do innego Szpitala, Oddział zapewnia możliwość transportu sanitarnego. Wyżej wymienione usługi Oddziału Medycyny Paliatywnej świadczone są nieodpłatnie. Oddział świadczy usługi w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Warunki przyjęcia - zobacz: dokumenty wymagane przy przyjęciu

 

Dane teleadresowe: ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry.
Tel. 32 384 97 56
e-mail: centrum@kamilianie.eu


Ordynator:
lek. med. Olaf Lubas

Starszy Asystent:

lek.med. Marcin Kempiński


Pielęgniarka Oddziałowa:
Monika Aleksy - Polipowska

ilość łóżek: 20

 

Zobacz także:
Szpital św. Kamila | Kamiliańskie Przychodnie Specjalistyczne | Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze) | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl