Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)


Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo - Lecznicze w Hutkach przy ul. Jurajskiej 36 powstało w 1991 roku na terenie byłej jednostki wojskowej. Budynki przejęte od wojska były w bardzo złym stanie i wymagały generalnego remontu. Cały obiekt składał się z dwóch budynków głównych i pomieszczenia gospodarczego. Wszystko wymagało przystosowania do potrzeb chorych i opiekującego się nimi personelu.

 

Warunki bytowe  mieszkańców

Początkowo pacjentami byli wyłącznie mężczyźni, którzy przebywali na jednym oddziale. W 1993r. zaczął funkcjonować kolejny oddział i liczba podopiecznych znacznie się powiększyła. W tym czasie rozpoczęto budowę pralni zakładowej.
W lutym 1995 r. razem z nią funkcjonować zaczęło pierwsze piętro, dzięki czemu oddział został powiększony o dodatkowe pokoje i łazienki.

W 1996 roku przebudowany i nadbudowany został drugi budynek główny. W wyniku tego stał się o wiele bardziej funkcjonalny i obecnie przebywa w nim większa ilość pensjonariuszy.

W 1999 roku została rozpoczęta budowa łącznika pomiędzy obydwoma budynkami głównymi. W 2005 roku łącznik został ukończony i oddany do użytku.

Mieszczą się w nim:

  1. na parterze - pomieszczenia administracji i gabinet stomatologiczny.
  2. na I piętrze - kaplica i pomieszczenia rehabilitacji.
  3. na II piętrze - sala konferencyjna.

Obecnie Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze obejmuje opieką 120 pensjonariuszy i zatrudnia 90 pracowników personelu.

 

Sposoby zabezpieczania potrzeb mieszkańców

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Hutkach zapewnia udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebywały ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.
Pobyt pacjenta może mieć charakter stały. W zakresie wypełniania swych zadań wobec chorych potrzebujących hospitalizacji  Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny w skład którego wchodzą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Chorzy korzystają w razie potrzeby z konsultacji lekarzy  takich specjalności jak: pulmonologii, chirurgii, reumatologii, anestezjologii, neurologii i psychiatrii.

Codzienną rehabilitację pacjentów prowadzą zatrudnieni fizjoterapeuci, którzy mają do dyspozycji salę wyposażoną w: stanowiska do masażu i hydromasażu, lampy do naświetlań, urządzenie do krioterapii, rowery stacjonarne,  tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki ścienne, materac, rotory ręczne,  rotory kończyn dolnych oraz inne urządzenia do rehabilitacji.

Chorzy w Zakładzie objęci są stałą opieka duszpasterską. Wszyscy pracownicy Zakładu mają obowiązek włączyć się w służbę choremu według wartości chrześcijańskich.
W miarę potrzeb i możliwości Zakład współpracuje z opieką hospicyjno - paliatywną na terenie województwa małopolskiego.

 Ilość łóżek: 120

Warunki przyjęcia - zobacz: dokumenty wymagane przy przyjęciu

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie epidemii SARS-CoV-2 reguluje instrukcja.

 

Dane teleadresowe: ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław, Hutki.

Sekretariat: tel. 32 646 78 10

Kierownik:
Pani mgr Agnieszka Strózik

Z-ca kierownika/koordynator świadczeń pielęgniarskich:
Pani mgr Grażyna Swędzioł

Koordynator świadczeń medycznych:
Lek. med.  Marcin Kempiński 

Zobacz także:
Szpital św. Kamila | Kamiliańskie Przychodnie Specjalistyczne | Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze) | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl